Bayındırlık Poz Bilgileri

Poz No 25.116/A9
Tanımı: 3 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (Toplantı,konferans salonları ve kütüphanelerin okuma salonları vb. (heterojen) (Üsttabaka kalınlığı min.065 mm saf PVC) (Grup T)
Birimi m²

Yapım Şartları

Mevcut beton, şap, mozayik vb. yüzeylerinin üzerinin süpürülüp vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç pürüzlerinin kazınması, poliakrilat esaslı sentetik reçineli astarın m2’ye 0,150 kg gelecek şekilde sürülmesi, 2,0 mm kalınlığında sentetik katkı maddeli zemin düzleme macunu ile kaplama yüzeyinin düzgünleştirildikten sonra üzerine 0,400 kg PVC özel yapıştırıcı sürülerek 3,0 mm kalınlığında heterojen (üst tabaka kalınlığı min.0.65mm saf PVC ) (Grup T) PVC esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi, yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak sıcak kaynakla birleştirilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

FİYAT TEKLİFİ İSTE !  0537 775 74 06    0212 689 65 16

ÖLÇÜ :1) Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.
2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir.
NOT :1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
2) PVC yer döşeme malzemenin EN 651 standardına uygun olarak üretildiğini belirten,uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir.Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.
3) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.